Biophilic Design

Biofilie is de 'liefde voor het leven of levende systemen'. Het is onze inherente menselijke band met de natuur. In onze verstedelijkte wereld vol technologie en industriële architectuur voelt het soms alsof deze cruciale band praktisch verloren is gegaan. Biophilic design is een innovatieve manier om die verbondenheid te benutten voor het creëren van natuurlijke woon-, werk- en leeromgevingen. Door bewust natuurlijke elementen te gebruiken in interieur- of bouwkundig design, maken we onbewust opnieuw verbinding met de natuur. Zo brengen we de natuur naar onze gebouwde wereld.

Wij willen Biophilic Design van leef-omgevingen hoger op de agenda zetten. Met deze website willen we u inspireren voor dit thema dat ons allemaal raakt. Biophilic Design beïnvloedt namelijk de manier waarop we ons voelen, werken en creëren. Design dat ons verbindt met de natuur heeft bewezen ons te inspireren, onze productiviteit te verhogen en zelfs bij te dragen aan een sterker gevoel van welzijn.

Wat is Biophilic Design

Biophilic design is het opnemen van natuurlijke elementen in onze gebouwde omgeving en het ontwerpen van inspirerende, verkwikkende plekken die mensen in contact brengen met hun omgeving en de natuur.
 
Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes van biophilic design, maar er zijn vaak vele elementen die wel toegepast kunnen worden. Samen verrijken deze elementen het interieur en verbeteren ze het welzijn van de mensen die zich in de ruimte bevinden. Biophilic design is meer dan alleen een paar potplanten neerzetten! Natuurlijk licht, planten, levende muren, natuurlijke texturen en materialen en uitzicht op de natuur hebben allemaal een positief effect. Haal uw inspiratie uit de natuur.

We weten dat biofilie inherent is aan de mens. In 2050 zal 66% van de ontwikkelde wereld verstedelijkt zijn. We zijn naar schatting 11 uur per dag bezig met technologie en brengen soms wel 93% van onze tijd binnenshuis door. Meer dan ooit is het van cruciaal belang voor onze gezondheid en ons welzijn om deze kennis in praktijk te brengen bij het ontwerpen van onze stedelijke woon- en werkomgevingen.

In het proefschrift '14 Patterns of Biophilic Design' van Terrapin Bright Green wordt uitgelegd dat principes hulpmiddelen zijn om de individuele elementen die samen biofiel design vormen, te herkennen en onder woorden te brengen. Deze aspecten maken gebruik van wetenschap en psychologie om ons te helpen dit te definiëren, zodat we kunnen begrijpen hoe we elk punt kunnen toepassen wanneer we bij het ontwerpen rekening willen houden met de behoeften van de mens. Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes, maar de toepassing van een aantal elementen van biofiel design kan de welzijnswaarde van een ruimte aanzienlijk verhogen.

De 14 principes zijn verdeeld in drie hoofdcategorieën:
1.Natuur in de ruimte
2.Natuurlijke analogen
3.Natuur van de ruimte