14 principes voor  

Biophilic Design

In  '14 Patterns of Biophilic Design' van Terrapin Bright Green wordt uitgelegd dat de principes hulpmiddelen zijn om de individuele elementen die samen biofiel design vormen, te herkennen en onder woorden te brengen. Deze principes maken gebruik van wetenschap en psychologie om ons te helpen dit te definiëren, zodat we kunnen begrijpen hoe we elk punt kunnen toepassen wanneer we bij het ontwerpen rekening willen houden met de behoeften van de mens. Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes, maar de toepassing van een aantal elementen van biofiel design kan de welzijnswaarde van een interieur aanzienlijk verhogen.

De 14 principes zijn verdeeld in drie hoofdcategorieën:
1.Natuur in de ruimte
2.Natuurlijke analogen
3.Natuur van de ruimte.

Natuur in de ruimte

Waaruit bestaat de 'schoonheid van de natuur' precies? Het individuele perspectief hierop kan variëren. Onze persoonlijke esthetische ervaringen met en reacties op elementen van de natuurlijke wereld verschillen, maar wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het voor ons psychologisch en fysiologisch van cruciaal belang is om ons regelmatig onderdeel van de natuur te voelen. We moeten ons verbonden voelen met de natuurlijke omgeving. Volgens 14 Patterns of Biophilic Design’ van Terrapin Bright Green richt 'Natuur in de ruimte' zich op designkenmerken die ons binnen een interieur direct fysiek contact met de natuur bieden. Door de eerste van de drie groepen biofilieprincipes in ons kantoor- of werkplekontwerp te verwerken, brengen we tastbare natuurlijke elementen in ons stedelijke domein. We kunnen alle vijf de zintuigen gebruiken om een experimentele ruimte te creëren.

De sensorische verbindingen met deze natuurlijke elementen worden als volgt gedefinieerd:

1. Visuele verbinding met de natuur 

Een stimulerend zicht op natuurlijke elementen, levende systemen en natuurlijke processen, zoals een raam met uitzicht op een tuin of op zee, potplanten, bloemperken, binnentuinen, groene muren en groene daken.

2. Niet-visuele verbinding met de natuur

Vaak ondergewaardeerde designinteracties die onze andere zintuigen stimuleren (geluiden, aanrakingen, geuren en smaken) om ons te herinneren aan onze verbinding met de natuur.

3. Niet-ritmische sensorische prikkels 

Rijke zintuiglijke prikkels van de natuur met consistente maar onvoorspelbare bewegingen, zoals de beweging van gras of bladeren in de wind of rimpelingen op het water.

4.Temperatuur- en luchtstroomvariaties

Subtiele veranderingen in luchtvochtigheid, luchtstroom over de huid en de temperatuur van lucht en oppervlakken waarmee een natuurlijke omgeving nagebootst kan worden.


5. Aanwezigheid van water 

Water zien, horen of aanraken.


6. Dynamisch en diffuus licht

slim gebruik van licht en schaduw om de lichtomstandigheden en circadiane processen die in de natuur voorkomen na te bootsen.


7. Contact met natuurlijke systemen 

Bewustzijn van of nabijheid tot natuurlijke processen, zoals seizoenswisselingen, wat ons herinnert aan de processen van gezonde ecosystemen.


Natuurlijke analogen

‘Natuurlijke analogen’-principes richten zich op de organische, niet-levende en impliciete natuurlijke elementen in een ruimte. Deze natuurlijke vertegenwoordigingen – de texturen, verouderingsprocessen, natuurlijke geometrieën, materialen, kleuren, vormen, sequenties en patronen die in de natuurlijke wereld voorkomen – creëren indirect een gevoel van buitenleven. Door de rustige, ordelijke of complexe kunst van de natuur in ons ontwerp te gebruiken, met bijvoorbeeld textielpatronen, biomimicry, decor, meubilair, oppervlakken en structuur van materialen, kunnen we onze biofiele menselijke verbinding met de natuur activeren en daarmee een rijk, of misschien subtiel of onbewust, gevoel van welzijn opwekken. Terrapin Bright Green heeft ontdekt dat er sterkere biofiele verbindingen gevormd worden door de elementen van de principes te combineren. Deze elementen zijn:

8. Biomorfe vormen en patronen 

Symbolische vertegenwoordigingen binnen het design van de principes, vormen, texturen of numerieke arrangementen die in de natuur voorkomen.

9. Materiële verbinding met de natuur 

Gebruik van materialen, structuren, texturen en elementen in design die de omgeving sterk weerspiegelen, om een allesomvattend gevoel van de natuurlijke wereld te creëren.

10. Complexiteit en ordening

Een abstract maar visueel aantrekkelijk concept dat gebruikmaakt van de rijke sensorische informatie van de symmetrische, hiërarchische en geometrische vormen van de natuur in design.

Natuur van de ruimte

'Natuur van de ruimte'-principes zijn gericht op het ontwerp van de gebouwde wereld om ons heen en, belangrijker nog, op onze relatie ermee.

11. Perspectief 

We hebben een wezenlijk verlangen om verder te kijken dan onze directe omgeving of over lange afstanden, wat teruggaat op een antropologische overlevingstheorie. Perspectiefprincipes bieden een breder of groter zicht op uw omgeving. Elementen van interieurdesign die dit het beste vertegenwoordigen zijn bijvoorbeeld balkons, extra grote ramen of skylights, tussenverdiepingen, open ruimtes of kantoren en glazen of transparante scheidingswanden en muren die een onbelemmerd uitzicht bieden.

12. Toevluchtsoord 

Net als het perspectiefpatroon richt het toevluchtsoordpatroon zich op de mogelijkheid om uit te kijken over uw omgeving, maar vanuit de veiligheid van een beschermde plek die losstaat van de drukte in de centrale werkruimtes. Een speciale capsule met geluidsisolatie binnen een open kantoorruimte biedt bijvoorbeeld een veilige plek zonder lawaai en prikkels, waar u zich kunt concentreren zonder dat u het zicht op de omgeving om u heen verliest.

13. Mysterie 

Repliceert de spanning en de onbekende elementen van de buitenwereld binnen het gebouw. De belofte van meer informatie, die bereikt wordt door gedeeltelijk belemmerde verre uitzichten, bijzondere designaspecten, verrassende installaties of onverwachte architectuurkenmerken, spreekt ons aan en betrekt ons bij onze omgeving. Het succes van het mysteriepatroon zit in de anticipatie van wat er om de hoek kan liggen, wat een sterke en zonder twijfel aangename menselijke reactie oproept.

14. Risico/gevaar 

De sensatie van een herkenbaar risico in combinatie met het gevoel van een betrouwbare bescherming. Onze evolutie is gericht op overleven. Of het nu een hooggelegen loopbrug is of een glazen wand die uitkijkt over de skyline van de stad, het risico/gevaarpatroon roept het gevoel op dat u zich aan de rand van de veiligheid begeeft.